موارد تشخيص اضطراب
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢٥ فروردین ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

۱-انکه شب را می خوابم اغلب احساس خستگی ميکنم
۲-گاهی اوقات قلبم بی اختيار تپش پيدا ميکند
۳-بدون دليل کمر درد پيدا ميکنم
۴-اغلب شبها بی خواب ميشوم
۵-به خاطر سوئ هاضمه اسهال يا سر درد اغلب نمی توانم کارهايم را انطور که مايلم انجام دهم
۶-گاهی اوقات به خاطر روابطم با ديگران احساس عصبيت ميکنم
۷-اغلب بيش از همکارانمکار ميکنم و بعضی از کارهايمرا در منزل انجام ميدهم
۸-دست کم يک عادت بد دارم که نتوانشتم انرا رفع کنم
۹-معتقدم که در حد و اندازه ديگران نيستم
رابرت هندلی