۱۳ نکته برای زندگی
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢٩ فروردین ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

1-دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا می کنم .
2-هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ند ارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث ریختن اشکهای تو نمی شود.
3-اگر کسی تو را انطور می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد0
4-دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
5-بد ترین شکل دلتنگی برای کسی ان است که در کنار او باشی وبدانی که هرگز به او نخوا هی رسید.
6-هر گز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحت هستی برای اینکه هر کس امکان دارد عا شق لبخند تو بشود.
7-تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی .
8-شاید خدا خواسته است که بسیاری افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را....... به این صورت وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گزار باشی.
9-به چیزی که گذشت غم مخور به انچه پس از ان امد لبخند بزن.
10-همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکنی.
11-هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.
12-خود را به فرد بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از انکه شخصی دیگر را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد .
13-زیاده از حد خود را تحت فشار نگذارید بهترین چیزها در زمانی اتفاق می- افتند که انتظارش را نداری.
"کابریل گارسیا مارکز"