دوست داشتن

در دنيا فقط يک نيرو يک عدالت و يک ازادی وجود دارد ان نيروی غلبه بر خويشتن است در دنيا فقط يک نيکی وجود دارد ان دوست داشتن ديگران مانند دوست داشتن خود است

مهاتا گاندی

/ 0 نظر / 14 بازدید