آرزو

« کاش بر ساحل رودي خاموش
عطر مرموز گياهي بودم
چو بر آنجا گذرت مي افتاد
به سرا پاي تو لب مي سودم

کاش چون ناي شبان مي خواندم
بنواي دل ديوانه تو
خفته بر هودج مواج نسيم
مي گذشتم ز در خانه تو

کاش چون پرتو خورشيد بهار
سحر از پنجره مي تابيدم
از پس پرده لرزان حرير
رنگ چشمان ترا مي ديدم

کاش در بزم فروزنده تو
خنده جام شرابي بودم
کاش در نيمه شبي درد آلود
سستي و مستي خوابي بودم

کاش چون آينه روشن مي شد
دلم از نقش تو و خنده تو
... »

« فروغ فرخزاد»

/ 0 نظر / 11 بازدید