ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج، ارتباط سالم، مشاوره ژنتيك

بيان مسئله

ازدواج عامل بوجود آمدن خانواده، تكثير و بقاي نسل انسان است و در اديان توحيدي و بويژه دين مبين اسلام از قداستي ويژه برخوردار است و اگر با شرايط لازم و آگاهي كافي صورت گيرد اثرات مهمي بر سلامت افراد و اجتماع مي‌گذارد. سلامت جسمي، رواني و اجتماعي زوج هاي جوان با سلامت خانواده و ايجاد نسل سالم ارتباط دارد. از طرفي پيشگيري از بسياري از مشكلات بهداشتي نظير رشد بي رويه جمعيت و تولد كودكان ناهنجار را مي‌توان با برنامه ريزي صحيح از دوران قبل از ازدواج شروع نمود، شرايط لازم براي ازدواج رسيدن به بلوغ اجتماعي،‌ انگيزش و داشتن اطلاعات است. ازدواج رابطه اي بسيار نزديك و طولاني را بين زن و مرد ايجاد مي‌كند در صورتي كه ارتباط سالم و موثر بين زن و مرد بوجود نيايد بقاي آن با مشكل مواجه مي‌شود. شناخت مراحل ايجاد ارتباط سالم و عوامل موثر بر آن به درك پاتولوژي ازدواج و پيشگيري از مشكلات آن كمك  مي‌كند. از موارد لازم در خدمات آموزش و مشاوره قبل از ازدواج آموزش روش هاي تنظيم خانواده است. بررسي سلامت زوجين و درمان بيماري ها و به كار گرفتن تدابير لازم نيز در تولد فرزندان سالم و داشتن خانواده اي سالم نقش دارد و پيش از ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد. مشاوره ژنتيك براي افراد بيمار و افرادي كه در معرض يك اختلال ارثي هستند و آگاهي دادن زوجين نسبت به احتمال بوجود آمدن يا انتقال بيماري به فرزندان و كمك به آنان براي تصميم گيري قبل از ازدواج ضروري است.

ازدواج، قراردادي اجتماعي است كه باعث بوجود آوردن يك كانون خانوادگي براي زندگي و تكثير و بقاء نسل انسان از طريق بوجود آوردن اولاد و تعليم و تربيت آنان مطابق با هنجارهاي خانوادگي و فرهنگي مي‌شود. در دين مبين اسلام قداست و اهميت تشكيل خانواده مورد تاكيد قرار گرفته است به حدي كه ازدواج بعنوان محبوب ترين بنياد نزد خداوند ذكر شده است و حتي در قرآن مجيد، تشكيل خانواده را مايه تامين آرامش روان و احساس امنيت و سرچشمه ظهور مودّت و رحمت دانسته و آن را جزو آيات الهي معرفي نموده است. ازدواج سبب برقراري منظم فعاليت جنسي بهداشتي و سالم مي‌شود و از فعاليت هاي جنسي نامشروع كه سبب آسيب هاي اجتماعي ديگر مانند فحشاء و بيماري هاي مقاربتي مي‌گردد، ‌جلوگيري مي‌كند. ازدواج يك رابطه بسيار نزديك و  طولاني را بين زن و مرد ايجاد مي‌كند. در صورتيكه ارتباط سالم و موثر بين زن و مرد بوجود نيايد، بقاء آن با مشكل مواجه مي‌شود. براي  اينكه ازدواج بناي مستحكمي داشته باشد، بايد بر اساس توافق طرفين و بررسي خانواده هاي آنان صورت گيرد. لازمه اين امر است كه طرفين معيارهاي مناسبي براي انتخاب همسر تعيين نمايند و به بررسي و مشورت با ديگران جهت آگاهي از ويژگي هاي فرد مقابل و تطابق آن  با معيارهاي خود بپردازند. از طرفي زوج هاي جوان، آينده سازان هر كشوري هستند و سلامت جامعه در گرو تامين سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آنان است. ريشه بسياري از مشكلات عمده بهداشتي نظير رشد بي رويه جمعيت،‌ مرگ و مير مادران و كودكان و ناهنجاري هاي  ژنتيكي و غيره را بايد در دوران قبل از ازدواج و قبل از بارداري جستجو كرد و پيشگيري از بروز مشكلات ذكر شده را بايد با برنامه ريزي  صحيح از دوران قبل از ازدواج شروع نمود.

طرح آموزش هاي قبل از ازدواج در سال1370 در كشور به تصويب رسيده و به استان ها ابلاغ شد. بدنبال آن در كليه استان ها كلينيك مشاوره قبل از ازدواج داير گرديد و مسئولان دفاتر عقد ازدواج موظف شدند كه صيغه عقد جهت افراد در شرف ازدواج را تنها در صورتي جاري نمايند كه طرفين گواهي تندرستي مبني بر انجام آزمايش ها و گذراندن دوره آموزشي را ارائه دهند. اين طرح در حال حاضر در بسياري از استان ها در حال اجرا مي‌باشد. هدف از اجراي اين برنامه، ارتقاء سطح آگاهي زوجين در زمينه اخلاق اسلامي، احكام و حقوق متقابل آنان، ارتقاء سطح آگاهي زوجين در خصوص اهميت و ضرورت كنترل جمعيت و روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري،‌ ارتقاء سطح آگاهي زوجين در مورد بهداشت رواني و اصول و مهارت هاي ارتباطي، ارتقاء سطح آگاهي آنان در خصوص پيشگيري از بيماري ها و آشنايي آنان با واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي ـ درماني بوده است.

مطالعه سوليوان (Sulivan) در سال 1997 نشان داد كه شركت در كلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج، خطر اختلال عملكرد ازدواج را كاهش مي‌دهد. همسران شركت كننده در اين كلاس ها ريسك كمتري را براي مواجهه با مشكلات زناشويي داشتند و سرانجام ازدواج در آنها بهتر بود. اسچوما (Schumma) در سال 1998 با پژوهش خود نشان داد كه انجام مشاوره قبل از ازدواج با افزايش ميزان رضايت از ازدواج همراه است و زوجين تجربه مشاوره را به عنوان يك تجربه خوشايند و رضايتبخش عنوان مي‌نمايند. جهت ارائه آموزش و مشاوره موفق به زوجين آماده ازدواج، شناخت دلايل مبادرت افراد به ازدواج، آمادگي هاي لازم براي ازدواج عوامل موثر در برقراري ارتباطات و تداوم آن ضروري است. بديهي است كه كسب آمادگي براي ازدواج از شرايط لازم براي ازدواج است. از ديدگاه روانشناسان زماني فرد آماده ازدواج است كه سه ويژگي ذيل را دارا باشد:

1 ـ رسيدن به بلوغ اجتماعي (Social Maturation)

2 ـ انگيزش (Motivation)

3 ـ داشتن اطلاعات  (Information)

1ـ رسيدن به بلوغ اجتماعي

هر انساني سه مرحله از بلوغ را طي مي‌كند. بلوغ جسماني، بلوغ رواني و بلوغ اجتماعي. بلوغ جسماني عبارت است از آغاز تغيير در سطح هورمون هاي جنسي كه باعث تغييرات جسمي و رواني مي‌شود وتحت تاثير عواملي نظير آب و هوا،‌ شرايط اقليمي، وراثت و تغذيه و غيره مي‌باشد. بلوغ رواني عمدتاً 3 تا 4 سال پس از بلوغ جسماني اتفاق مي‌افتد. نوجوانان در اين مرحله داراي ثبات و آرامش نسبي رواني هستند. در اين مرحله با تسلط نسبي روان بر جسم حالت خودشيفتگي و بروز عشق هاي رمانتيك افزايش مي‌يابد.  بلوغ اجتماعي آخرين مرحله بلوغ است كه حدود 4- 3 سال پس از بلوغ رواني ايجاد مي‌شود. در اين مرحله احساس مسئوليت نسبت به ديگران، غلبه بر احساس، علاقه به ازدواج و برقراري روابط عميق و پايدار در فرد بوجود مي‌آيد.

2ـ انگيزش 

براي ازدواج موفق لازم است و ازدواج بدون انگيزه، ازدواجي تحميلي است.

3ـ داشتن اطلاعات 

آگاهي از علايق، توانمندي ها و نواقص خود، آگاهي از ساختار رواني زن و مرد كه مي‌تواند به تفاهم و درك متقابل كمك نمايد و داشتن اطلاعات در مورد نقش ها و وظايف خود در زندگي مشترك به شروع يك زندگي موفق، كمك مي‌كند. آگاهي زوجين از آنچه باعث تحكيم يا تخريب ارتباط در زندگي زناشويي مي‌شود،  به موفقيت آنان در زندگي مشترك كمك مي‌كند.

همانگونه كه ذكر شد ازدواج يك رابطه بسيار نزديك و طولاني را بين زن و مرد ايجاد مي‌كند و در صورتيكه ارتباط سالم و موثر بين زن ومرد بوجود نيايد بقاء آن با مشكل مواجه مي‌شود بنابراين مشاوران،‌ كاركنان بهداشتي و زوجين بايد از آنچه بر كيفيت اين ارتباط تاثير مي‌گذارد آگاه باشند. شناخت مراحل ارتباط و عوامل مثبت و منفي كه بر آن تاثير مي‌گذارند در دستيابي به موفقيت در زندگي مشترك لازم است.

مراحل ارتباط 

از نظر جرج لوينگر (George Levinger) هر ارتباط سالم مراحلي را طي مي‌كند و در هر مرحله عواملي وجود دارند كه تاثير مثبت يا منفي بر ارتباط دارند. وي مدل  ABCDEرا براي تشريح مراحل ارتباط در مرد و زن  ارائه نموده است.

 A : جذب شدن (Attraction)وقتي اتفاق مي‌افتد كه دو نفر از وجود هم آگاه شده و يكديگر را جاذب و مورد پسند مي‌يابند. اين آگاهي ممكن است اتفاقي يا از طريق اعضاي خانواده، همكاران، ‌همسايگان يا ساير افراد باشد. اكثر افراد ترجيح مي‌دهند همسراني كه از نظر ظواهر فيزيكي همسان هستند ازدواج كنند. شباهت در نگرش ها و شخصيت ممكن است اختلاف در جاذبه فيزيكي را تعديل كند.

             B: ساختن (Building)بدنبال جذب پيش مي‌آيد. جذب ممكن است منجر به ايجاد انگيزه براي ساختن ارتباط شود.در همه فرهنگ ها افراد معمولا تمايل دارند افراد ديگري كه از نظر نژاد، قوميت، سن، سطح تحصيلات و مذهب تقريبا مشابه خود آنها هستند را به عنوان همسر انتخاب كنند. اين افراد معمولا در جامعه اطراف خود آنها زندگي مي‌كنند. البته استثناهايي نيز وجود دارد. شباهت نگرش ها و تجربه هاي قبلي از عوامل كليدي در جذب و برقراري روابط پايدار است. مردمي كه زمينه قبلي يكساني دارند، به احتمال زياد داراي نگرش هاي يكساني نيز هستند، از طرفي در مرحله انتخاب و تصميم براي شروع زندگي محققين توجه به ويژگي ها  و موارد ذيل را ضروري مي‌دانند :

1ـ تشابه شخصيتي كه عدم توجه به آن منجر به بروز مشكلات فراواني در زندگي خواهد شد.

2ـ سلامت رواني  و جسمي،‌ در صورت وجود بيماري بايد بعد از درمان و انجام اقدامات لازم، ازدواج صورت پذيرد.

3ـ خانواده، شرايط اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي خانواده ها تقريبا مشابه باشد و نظرات بزرگان خانواده مورد توجه قرار گيرد.

4ـ خصوصيات ظاهري گرچه ملاك منطقي براي ازدواج نيست ولي در كنار ساير ويژگي ها مي‌تواند در تداوم زندگي نقش داشته باشد.

 5ـ استقلال مالي : زوجين بايد حداقل امكانات اقتصادي را در اختيار داشته باشند. مرد بايد شغل مناسبي داشته باشد و از لحاظ مالي خودكفا باشد.

6ـ خلق (Mood) : فرد مناسب براي ازدواج بايد خلق طبيعي داشته باشد.

7ـ ازدواج فاميلي، ازدواج هاي فاميلي بايد با احتياط صورت گيرد. عمده ترين علت آن امكان بروز اختلالات ژنتيكي در فرزندان است. در صورت لزوم انجام مشاوره ژنتيكي و بررسي هاي دقيق ضروري است.

8ـ سن : سن ازدواج در شرايط جغرافيايي و اقليمي مختلف متفاوت است. تفاوت سني مناسب بين زوجين در مطالعات مختلف بين 2 تا 5 سال توصيه شده است.

 توجه به اين نكته ضروري است كه انتخاب همسر هيچگاه نبايد بر اساس دلسوزي و ترحم صورت گيرد. عوامل عمده اي كه در ساختن و تحكيم ارتباط موثرند برقراري ارتباط عاطفي مناسب و صميميت(Intimacy) است. صميميت شامل احساس وابستگي عاطفي و تمايل به برقراري ارتباط و تقسيم تجربيات و مشاركت دادن و سهيم كردن ديگران در احساسات و افكار خصوصي فرد مي‌باشد. ارتباط جنسي داشتن به معني ارتباط عاطفي داشتن نيست. گاهي مردان يا زنان، بيشترين ارتباط صميمي خود را با دوستان خود برقرار مي‌كنند نه با همسران خود. از عواملي كه به صميميت و برقراري ارتباط عاطفي كمك مي‌كند اين است كه فرد خود را بشناسد، خود را دوست داشته باشد. براي خود ارزش قائل باشد،‌ قادر به تشخيص نيازها و احساسات خصوصي خود باشد و با آزادي عمل، آنها را با شريك زندگي خود تقسيم كند. اگر وابستگي عاطفي ابتدايي متقابلا  پاسخ داده شود، احساس دوست داشتن عميق تر مي‌شود و اين وابستگي ممكن است ادامه يابد تا طرفين به يكديگر  اعتماد و اطمينان بيشتري  پيدا كنند و ارتباط صميمي آنان گسترش يابد. به طور معمول مردان به اندازه زنان مايل به دادن اطلاعات در باره خودشان يا احساساتشان نيستند. اعتماد و احترام(Trust and caring) باعث ايجاد احساس امنيت در زوجين مي‌شود. اعتماد معمولا تدريجي ايجاد مي‌شود. احترام گذاشتن، يك پيوند عاطفي را ايجاد مي‌كند و  باعث افزايش صميميت مي‌شود. صداقت (Honesty) هسته اصلي صميميت را تشكيل  مي‌دهد. بدون داشتن صداقت، افراد فقط ظاهر همديگر را مي‌بينند. براي ايجاد صميميت لازم نيست فرد مانند يككتاب باز عمل نمايد. بيان برخي از تجربيات مثل روابط جنسي قبلي ممكن است باعث تخريب روابط بشود. صميميت در ارتباط لازم است ولي كافي نيست. داشتن تعهد(Commitment)  نيز لازم است. افراد بايد متعهد باشند تا بر مشكلات فائق آيند، نه اينكه به محض مشاهده علامتي از مشكل، ميدان را خالي كنند. روانشناسي به نام استرنبرگ عشق بالغ يا عشق كامل را داراي سه جزء واضح توصيف كرده است:

 

1ـ صميميت يا احساس عاطفي نزديك بودن به فرد ديگر و سهيم كردن وي در احساسات و افكار  خصوصي خود      

2ـ دلباختگي (Passionate)يا انتظارات جنسي

3ـ تصميم و تعهد، يعني فرد تصميم داشته باشد به عشق پايبند بماند و متعهد به نگهداري ارتباط در هر شرايطي باشد. وي عشق را به عنوان يك مثلث، مفهوم سازي كرده است. هر قله بيانگر يكي از اجزاي عشق است. عشقي كه در آن هر سه جزء در تعادل مساوي هستند به شكل يك مثلث با سه ضلع مساوي نشان داده شده است. اگر هر يك از زوجين سطوح همساني از دلباختگي،‌ صميميت و تعهد را نشان دهند، آنها در اين ابعاد يكسان هستند. وقتي زوجين در اين ابعاد همسان نباشند. ارتباط در معرض زوال است

 الف) همسان سازي كاملا موثر       ب ) همسان سازي خوب، زوجين در سه جزء تا حدي مشابه هستند.

ج) غيرهمسان، تفاوت هاي شديد بين زوجين در سه جزء وجود دارد.

                                                                                                                   

 به طور مثال وقتي يكي از زوجين انتظارات جنسي بيشتر و يا تعهد طولاني مدت را مي‌خواهد و فرد ديگر مايل به آن نيست اين وضعيت پيش مي‌آيد. مطابق با مدل استرنبرگ ميزان هاي متفاوت اين اجزاء در تركيب با يكديگر،‌ منجر به ايجاد انواع مختلف ارتباطات بين زوجين، مي‌شود. به طور مثال وقتي رابطه داراي اجزاء دلباختگي و صميميت است اما تعهد در آن وجود ندارد تبديل عشق رويا گونه (Romantic Love) مي‌شود عشق رويا گونه ممكن است بتدريج ضعيف شود و از بين برود يا ممكن است به عشق كامل تبديل شود و به يك ازدواج پايدار و زندگي مشترك طولاني منجر شود كه هر سه جزء عشق در آن وجود داشته باشد. از طرفي وقتي صميميت و تعهد قوي هستند اما دلباختگي وجود ندارد يا كم است اين رابطه مثل يك دوستي طولاني مدت است. عشق كامل كه متشكل از هر سه جزء است مطلوب است اما سخت به دست مي‌آيد.

 برخي از زوجين روابطشان به حدي گسترش مي‌يابد كه خود را “ما” مي‌بينند نه “من“، لوينگر در بيان اين احساس عبارت “يكي شدن“ (Mutuality) را بكار مي‌برد. توسعه اين ارتباط دو طرفه، تداوم و تعميق روابط را بدنبال دارد.در ارتباط احترام آميز يك تعادل برنامه ريزي شده بين حفظ فرديت (Individuality) و يكي شدن وجود دارد. احساس يكي شدن صحيح و سالم استقلال فردي زوجين را از بين نمي‌برد، زوجين در حين ارتباط احترام آميز و سالم، آزاد هستند تا خودشان باشند و هيچيك سعي نمي‌كند بر ديگري تسلط يابد يا در شخصيت ديگري غرق شود. در ارتباط غير صحيح و دچار مشكل، ‌معمولا استقلال فردي يكي از زوجين توسط ديگري پايمال مي‌شود.

 C : تداوم (Continuity) از عواملي كه باعث تداوم ارتباط مي‌شود آن است كه زوجين از ارتباط با يكديگر احساس رضايت كنند جستجوي روش هايي براي ايجاد تنوع و حفظ علايق و حفظ احترام و فعاليت هايي كه رابطه را عميق تر كند در تداوم زندگي مشترك نقش دارند. آنچه كه رابطه را به زوال و نابودي مي‌كشاند عمدتاً شامل احساس خسته شدن، ‌جرّوبحث بر سر مسائل بي اهميت فراموش كردن يا ناديده گرفتن مسائل مهم، ارضاء نشدن يا احساس نامتوازن بودن روابط مي‌باشد.

D         : زوال (Deterioration)، زوجيني كه براي حفظ و بهبود رابطه تلاش مي‌كنند ممكن است با يكديگر ارتباط قوي تري پيدا كنند. وقتي با اختلاف، برخورد مناسبي نشود، مي‌تواند منجر به زوال و در صورت تشديد منجر به قطع ارتباط شود. زوجين مي‌توانند با اين مشكل به شكل فعال يا غيرفعال برخورد نمايند. برخورد فعال در برگيرنده مراحلي است كه باعث تقويت رابطه مي‌شود.‌ مثل به بحث گذاشتن اختلافات، كمك گرفتن از مشاوران و سايرين، واكنش منفي شامل انتظار براي بهبود يا خاتمه يافتن ارتباط به صورت خود بخودي است. معمولا ارتباطات به صورت  خود بخودي بهبود نمي‌يابد. حفظ ارتباط خوب نياز به زمان و تلاش دارد.

           

/ 0 نظر / 103 بازدید