نیازهای اساسی کودکان:

1- جسمانی:
نمو جسمانی کودک با فراهم آوردن وسایل بازی ، امکان پذیر می باشد که خواسته های بدنی او را اشباع می کند. این رشد و نمو با غذا و بهداشت کافی
وآب وهوا خواب واستراحت وبازی بدست می آید.
تعلیم ورزش به کودک باعث شادابی روح وجسم است.چنانکه یونانیان قدیم
می گفتند:" ورزش برای تحریک وبرانگیختن جنبه ی روحی طبیعت انسانی
است نه برای کسب قدرت وزور وقوت بدن ".همچنین دراسلام تأکید زیادی به تیر اندازی وشنا شده است.امام صادق(ع)می فرمایند:" باید مخصوصا هفت سال اول زندگی کودک آزادانه به بازی وجنبشهای بدنی مصروف گردد.زیرا
علاقه به بازی بارز ترین نشانه ی ممیزه ی بچه ها اعم از انسان وغیر انسان
از امثال انگلیسی ها است :"کودکی را اگر همیشه به کار واداری و از ورزش محرومش کنی،عاقبت احمق می شود."
راسل در مورد بازی بچه ها معتقد است که منشأ علاقه کودکان به بازی کسب نیرو و قدرت است . زیرا بازی عملی بیهوده و مایه تلف کردن وقت نیست بلکه متضمن نتایج سودمند وفواعد بزرگی است. و به طور خلاصه ورزش ضامن سلامتی روح و بدن و صبر و استقامت در برابر مشکلات زندگی تواضع و فروتنی نشاط و گشا ده رویی وبسیاری از فضایلی استکه از هیچ کتابی نمی توان انها را اموخت.
همبازی شدن با کودکان دارای اثرات و فوائد فراوانی است از جمله :
1- به کودکان احساس شخصیت و مهم بودن می دهد
2- روح و روان کودک شاد و مسرور می گردد
3- اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی در انان تقویت می شود
4- دنیای کودکان را بهتر درک می کنیم
5- می توان با کودکان همدلی کرد
6- نقاط ضعف و قوت کودک را می شناسیم
احتیاجات روانی:
از نظر روانشناسان احتیاج روانی به اندازه احتیاج بدنی در تامین بهداشت جسمانی و روحی تاثیر دارد . این احتیاجات عمده روانی که عدم تامین انها
موجب اضطراب و ناراحتی در افراد است عبارتند از:
نیاز به محبت:
این احتیاج برای کو دکان بیشتر محسوس است زیرا از محیط
گرم و محبت امیز خانه به مدرسه وارد می شوند اگر مربی خود شخصا"در
ابراز محبت نسبت به کودکان خودداری کنند باعث اضطراب و ناراحتی شدیدی میان بچه ها بوجود می آید.
انتخاب نام زیبا برای کودک هم در سلامت روانی کودک نقش موثری دارد . بدیهی است کودکی که دارای اسم زننده و مضحکی است و همواره مورد استهزا میباشد کمتر از احترام دیگران برخوردار است
نیاز به احترام و توجه از طرف معلم : احترام باعث میشود که معلم بتواند اعتماد و علاقه او را نسبت به خود و درس جلب کند . پیامبر اسلام برای رشد شخصیت کودک به اولیاء کودکان امر کرد که انها را احترام نمایند . حس حقارت که احیاناً ممکن است در اثر بی اعتنایی بوجود آید موجب عصبانیت شخص میگردد و گاهی ممکن است تا جایی پیشرفت کند که فرد خود را موجود زنده ای تصور نکند ویا انتظار مرگ بکشد و به همه بد بین شود برای اینکه کودک دچار اینگونه عقده های روانی نشود باید به میزان صحیح به افکار و اعمال او احترام گذاشت ولی نباید احترام به کودک از حدود صحیح خود تجاوز کند .
رسو میگوید:اگر سعی داشته باشیم تمام ناراحتی های کودکان را بر طرف نماییم بدبختیهای بیشتری را برای فردای او تهیه خوا هیم نمود.
نیاز به ابراز وجود: هرفردی از افراد بشر میل دارد افکار،عقاید ،احساسات وهنر خود را ابراز دارند.
نیاز به بستگی و تعلق به گروه.
نیاز به امنیت: آموزش دادن تعالیم دینی در تعیین هدفوایجاد امنیت وجهت دادن به فعالیتهای انسانی در زندگی نقش اساسی ایفا میکند.

/ 0 نظر / 13 بازدید