# روش_تحقیق

دانلود رایگان روش تحقیق: راهنمایی برای دانشجویان دکتری و افراد حرفه ای

روش تحقیق: راهنمایی برای دانشجویان دکتری و افراد حرفه ایThe Essence of Research MethodologyA Concise Guide for Master and PhD ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 49 بازدید

روشهای کمی و کیفی تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی

دانلود رایگان کتاب روشهای کمی و کیفی تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches)   نویسنده:اچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

دانلود کتاب روش تحقیق موردی (Doing Case Study Research)

دانلود رایگان کتاب روش تحقیق، نمونه موردی (Doing Case Study Research)   این کتاب 121 صفحه ای هانکوک و الگوزین در سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

دانلود رایگان کتاب روش تحقیق نمونه موردی (case study research)

دانلود رایگان کتاب روش تحقیق نمونه موردی (case study research)   این کتاب 180 صفحه ای رابرت یین در سال 2003 به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 472 بازدید